top of page

KONGRELERİMİZ AKADEMİK TEŞVİK, DOÇENTLİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

  • Kongremizde 5 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.

  • Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.

  • Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

  • Hakem raporları arşivlenmektedir.

  • Türkiye'den katılım % 45 oranında kotaya tabidir.

bottom of page